Priznanja i nagrade

utorak, 31 maj 2016 15:24

Istorija Elko tima

Elko Tim je kompanija koja u Crnoj Gori posluje od 1992. godine.

Tokom prethodne dvije decenije poslovanja na regionalnom tržistu profilisali smo se u području proizvodnje ormana za struju i distribucije elektro materijala i rasvjete. Naš odnos sa kupcima i partnerima izgradili smo na uzajamnom povjerenju.

Od 2008. godine Elko Tim posjeduje internacionalne sertifikate ISO standard 9001:2008 i IQNet menadžment sertifikat, kao međunarodne standarde upravljanja menadžmentom kvaliteta. Usvajanje ovih standarda je bio jedan od strateških poteza za kompaniju, koja je htjela dokazati da je dobra organizacija i kvalitetna usluga preduslov za dobro poslovanje i zadovoljnog kupca i na taj način je uspjela da bude lider ne samo u svojoj branši, već i šire. Kupci nam svojom lojalnošću već godinama pokazuju da zaista vrijedimo i da smo na pravom putu ka ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Objavljeno u: O nama

Brendovi koje zastupamo

Our Clients
Our Clients
Our Clients
Our Clients
Our Clients